Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Anna Althoff

Leg. sjukgymnast

Leg. sjukgymnast sedan -92. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi, neurologi och geriatrik. Utbildad personalvetare.

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Anna Groth

Leg. sjukgymnast

Leg.sjukgymnast sedan -10. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och företagshälsovård. Magisterexamen i ergonomi.

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Margareta Holm Johansson

Leg. sjukgymnast

Leg. sjukgymnast sedan -91. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och geriatrik.

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Hanna Lööw Lundström

Leg. sjukgymnast

Leg. sjukgymnast sedan -06.  Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi och primärvård. Masterexamen i idrottsmedicin.

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Berit Aslaksen

Leg. fysioterapeut

Leg. fysioterapeut sedan -89. Erfarenhet av sjukgymnastik inom ortopedi, främst höft-och knärehabilitering. Vidareutbildning inom OMT.

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Joakim Winter

Leg. fysioterapeut

Leg. fysioterapeut sedan -13. Erfarenhet inom kirurgi, intensivvård samt geriatrik.

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Sofie Mannerson

Leg. sjukgymnast

Arbetar på Löwenströmska sjukhuset med postoprehabilitering av främst höft- och knäplastikpatienter, men även för patienter som genomgår dagkirurgi. Preoperativ information.

Barbro Hugo

Leg. Fysioterapeut

Leg. fysioterapeut sedan -85. Specialist inom ortopedi. Vidareutbildad inom idrottsmedicin samt akupunktur.

Arbetar på öppenvårdsmottagningen, Garnisonen, med pre- och postoperativ rehabilitering. Håller i artrosskola.

Katrin Vaks

Leg. Fysioterapeut

Leg. fysioterapeut sedan -91. Specialist inom OMT. Vidareutbildad inom idrottsmedicin och akupunktur.

Arbetar på öppenvårdsmottagningen, Garnisonen, med pre- och postoperativ rehabilitering. Håller i artrosskola.