Mottagning Löwenströmska

Marcelle

Leg. sjuksköterska

Operationskoordinator för patienter som opereras inom slutenvården (höft- och knäledsplastiker) på Löwenströmska sjukhuset.

Ylva

Leg. sjuksköterska

Operationskoordinator för Ortho Centers dagkirurgiska verksamhet på Löwenströmska sjukhuset.

Lotta

Undersköterska

Arbetar på mottagningen på Löwenströmska sjukhuset

Mia

Undersköterska

Arbetar på mottagningen på Löwenströmska sjukhuset

Susanne

Undersköterska

Arbetar administrativt på citymottagningen Odenplan, samt på mottagningen på Löwenströmska sjukhuset.

Cattis

Undersköterska

Arbetar på mottagningen samt som försäkringssamordnare på Löwenströmska sjukhuset.