Läkare

Magnus Ödquist

VD, överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför artroskopisk kirurgi i axel- och knäled på Löwenströmska sjukhuset. Tar även emot och bedömer patienter inom diagnosgrupperna axel och knän på vår Citymottagning, Odenplan.

Per Sandqvist

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

Per-Juan Kernell

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialist i ortopedisk kirurgi och överläkare. Utför proteskirurgi i höft- och knäled, samt uniplastikkirurgi av Oxfordmodell på Löwenströmska sjukhuset. Remissbedömare avseende knä- och höftledsproteskirurgi.

Anders Hugo

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

Gregor Sisask

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

Specialist i ortopedi sedan 1989, disputerad 2009.

Är även utbildad inom barnortopedi sedan 1985.

Visa mer ...

Martin Sundberg

Överläkare, docent och specialist i ortopedi

Docent i ortopedi, specialiserad inom höft- och knäproteskirurgi på Löwenströmska sjukhuset.

Reinhard Koblmüller

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför höft- och knäledsplastiker på Löwenströmska sjukhuset.

Johan Isacson

Överläkare, docent och specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Utför ortopedisk fotkirurgi på Löwenströmska sjukhuset.

Najwa Al-Ibrahim

Överläkare, specialist i anestesi

Specialistkompetens inom anestesi/IVA. Ansvarig för narkosen på Ortho Center på Löwenströmska sjukhuset.

Håkan Zackrisson

Överläkare, specialist i anestesi och intensivvård

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård på Löwenströmska sjukhuset.

Läkarexamen 1991, AT-tjänsgöring i Örnsköldsvik. Legitimerad läkare sedan 1993 och specialist i anestesi och intensivsjukvård sedan 2000. Arbetat vid anestesi- och intensivvårdsklinikerna på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge, Stockholm Spine Center och Ortho Center Stockholm på Löwenströmska sjukhuset, samt Akademikliniken Stockholm.

Varit forskningsaktiv inom området intensivvårdsrelaterad förvärvad muskelsvaghet.

Under senare år allt mer intresserad av anestesi och ortopedisk kirurgi, ryggkirurgi och dagkirurgi, detta särskilt på Löwenströmska sjukhuset. Sedan flera år även arbetat med utredning och behandling av patienter med sömnapnésyndrom.

Fram till dagsdato, hösten 2017, självständigt ansvarat för sammanlagt ca 20.000 anestesier och handlagt ca 9000 sömnapnéutredningar.

Visa mer ...

Mats Heidvall

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Tar emot och bedömer patienter inom diagnosgrupperna axlar, armbågar, höfter, knän, korsband och fotleder på citymottagningen, Odenplan.

Olle Lindström

Överläkare, specialist i ortopedi

Specialistläkare i ortopedi. Tar emot och bedömer patienter inom diagnosgrupperna axlar, armbågar, höfter, knän, korsband och fotleder på citymottagningen, Odenplan.