Avdelning

Pia Heldt Gurasz

Leg. sjuksköterska

Chefssjuksköterska

Ingela Mimer

Leg. sjuksköterska

Biträdande chefssjuksköterska

Helena

Leg. sjuksköterska

Johanna

Leg. sjuksköterska

Ingrid

Leg. sjuksköterska

Carina

Leg. sjuksköterska

Monika

Leg. sjuksköterska

Petra

Leg. sjuksköterska

Eva

Leg. sjuksköterska

Sanna

Leg. sjuksköterska

Cecilia

Leg. sjuksköterska

Ewa

Leg. sjuksköterska

Eva

Leg. sjuksköterska

Teresa

Leg. sjuksköterska

Annika

Leg. sjuksköterska