Ortho Center
Stockholm

Om oss

lowenstromska-sjukhuset

Ortho Center Stockholm AB är ett privatägt vårdföretag som varit verksamt på Löwenströmska sjukhuset sedan 1997. Vi är auktoriserade för Vårdval Stockholm.

Verksamheten är idag fokuserad på ortopedisk verksamhet med inriktning på höft- och knäledsplastiker samt idrottsskador.

Mer information om vårt vårdutbud finns i menyn ovanför.

Sedan 1 januari 2007 är Ortho Center Stockholm en del av vårdkoncernen Global Health Partner. För mer information om Global Health Partner och dess vårdverksamheter hänvisar vi till deras hemsida.