Ortho Center
Stockholm
Ortho Center Stockholm visar lysande resultat i Nationell Patientenkät 2016
Publicerad: 2016-09-13

Ortho Center Stockholm visar lysande resultat i Nationell Patientenkät 2016

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom Nationell Patientenkät får patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse och erfarenhet av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna.

Läs hela rapporten nedan:

pdfNationell Patientenkat 2016