Nationell patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Genom Nationell Patientenkät får patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse och erfarenhet av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna. Nedan följer ett diagram som illustrerar patienters upplevelse av Ortho Center Stockholm, respektive patienters upplevelse av den samlade nationella specialiserade sjukhusvården under år 2016.


enkat

Läs hela rapporten här.