Ortho Center
Stockholm

Miljöpolicy för Ortho Center Stockholm

Vi på Ortho Center Stockholm bidrar genom vårt miljöarbete till en hållbar utveckling:

Vi:

  • följer lagar, förordningar och andra krav.
  • utvärderar ständigt och förbättrar vid behov verksamhetens miljöresultat.
  • informerar och engagerar medarbetare och samarbetspartners för att nå bättre miljöresultat.
  • hushåller med resurser, minimerar avfall samt förhindrar föroreningar i miljön.
  • begränsar användningen av kemikalier och miljöförstörande läkemedel.
  • tar miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster. 

pdfNationell Patientenkät 2016

pdfCertifikat: SS-EN ISO 14001:2004

pdfKvalitetsrapport för 2015

pdfKvalitetsrapport för 2013

pdfPatientsäkerhetsberättelse 2015