Ortho Center
Stockholm

Höft- och knäledsplastiker

Med cirka 850 genomförda protesoperationer under 2013 tillhör Ortho Center Stockholm AB en av de 5 största klinikerna i Sverige inom just detta område.

Den stora produktionsvolymen innebär för dig som patient att du opereras av en ortopedkirurg med stor erfarenhet av att utföra höft- och knäledsplastiker.

Av de patienter som vårdas på vår vårdavdelning utgör patienter som genomgått en höft- eller knäledsplastik idag runt 95%. Tack vare detta kan du som patient räkna med att även eftervården utförs av personal med stor erfarenhet av att ta hand om dig som genomgått den här typen av operation.

Våra sjukgymnaster som hjälper dig komma igång efter operationen ägnar den mesta tiden till att rehabilitera våra ledprotesopererade patienter och förebereda dem för att kunna fungera i vardagen hemma.

Vill du veta mer om den bakomliggande orsaken till att en ledprotesoperation utförs, hur behandlingen går till och vilka resultat du som patient kan förvänta dig efter en operation? Du kan via menyn till vänster leta dig fram till denna information.